TIPS VOOR SINTERKLAASGEDICHTEN

Sommige mensen schudden de sinterklaasgedichtjes uit hun mouw, maar voor de meeste van ons is het een hele opgave. Daarom hieronder een kort stappenplan en een aantal tips die je kunnen helpen bij het vervaardigen van sinterklaasgedichten.

 

STAPPENPLAN:

1. Maak een lijstje van onderwerpen die betrekking hebben op degene voor wie het gedicht bedoeld is

2. Probeer korte versjes per onderwerp te maken (of voor een deel van de onderwerpen); dit worden de coupletten

3. Maak het slot couplet

4. Maak een geheel van de losse coupletten

5. Verfijn het gedicht zodat het goed weg leest.

 

TOELICHTING:

1. Lijstje van onderwerpen
Denk aan aparte / irritante eigenschappen van de persoon in kwestie, bijzondere gebeurtenissen of grappige voorvallen van het afgelopen jaar, liefhebberijen, etc. Het helpt enorm als je hier al tijdig over na denkt of als je andere bekenden raadpleegt (indien mogelijk)


2. Korte versjes per onderwerp

Een versje van vier tot acht regels is meestal niet zo lastig. Hier komt het rijmwoordenboek goed van pas: kijk wat rijmt op de onderwerpen en laat je hier door inspireren. Probeer ook synoniemen of gerelateerde woorden en bedenk dat het onderwerp niet het laatste woord in de zin hoeft te zijn.

Het rijmschema dat je kiest maakt niet zo veel uit en hoeft niet per couplet hetzelfde te zijn; belangrijker is dat het ritme een beetje klopt. Schrijf probeersels op, ook al ben je niet tevreden; zinnen zijn vaak nog wel wat bij te schaven of zijn soms weer bruikbaar in een volgend couplet.

Als u echt moeite heeft met dichten, probeer dan een ABCB rijmschema. Dat is erg eenvoudig en vaak goed genoeg voor een Sinterklaasgedicht (dit rijmschema wordt dikwijls in kinderboekjes gebruikt).

Als de tijd schaars is, ga dan tijdig door naar stap 3 en probeer later eventueel nog wat extra coupletjes te maken


3. Slotcouplet

Bedenk hoe het gedicht moet eindigen en besteed hier voldoende aandacht aan. Denk aan een leuke climax, onthulling, wijze raad of iets van dien aard.


4. Maak een geheel van de losse coupletten

Dit is vaak de moeilijkste stap. Probeer de coupletten zodanig te ordenen dat er een logische geheel ontstaat. Hierbij kan het nodig zijn om zinnen toe te voegen, aan te passen of volledig te vervangen. Maar bedenk dat lay-out hier ook kan helpen (bijv. een extra lege regel tussen coupletten die weinig met elkaar te maken hebben of bij een wending in het verhaal).

Denk ook na over de opening, maar verval niet in clichés (“De sint zat de denken wat ie je zou schenken" kan echt niet!) Je kan beter direct met een interessant onderwerp beginnen om de aandacht te trekken.


5. Verfijn het gedicht

Lees het gedicht een paar keer (hardop) na om te kijken of het ergens hapert. Klopt het ritme en de lengte van de zinnen? Voeg waar nodig bijwoorden toe of haal ze juist weg; misschien dien je de woordkeuze aan te passen of zinnen te herformuleren. Maar wees ook tevreden met het resultaat: een zelf gemaakt gedicht!

 

OVERIGE TIPS:

- Met zijn tweeën een gedicht maken gaat vaak erg goed doordat je elkaar inspireert met je probeersels

- blijf niet te krampachtig vasthouden aan een rijmwoord, dat levert alleen maar kromme zinnen op. Probeer het op een andere manier te zeggen of kies een ander onderwerp

- je kan coupletten wat kracht bij zetten met overdrijving of bombastisch taalgebruik (voorbeeld: in plaats van "je rijdt altijd te hard", zoiets als "met slippende banden gier je door de bochten")

- als je echt veel moeite hebt met dichten: maak gebruik van www.rijmzoeker.nl of zoek op internet; daar zijn veel voorbeelden van (sinterklaas)gedichten te vinden. Laat je daardoor inspireren of ‘leen’ af en toe een zinnetje...

 
naar begin van de pagina