UITLEG

INVOER VENSTER:
Het invoer venster is hieronder weergegeven met uitleg. Naast de invoer van woorden om op te rijmen, kunt u in dit venster ook uw vorige ingevoerde woorden (tot maximaal 10 terug) terugvinden. Bent u niet tevreden over het resultaat van de ´rijm machine´ of wilt u meer controle over de rijm resultaten, maak dan gebruikt van de optie geavanceerd.


GEAVANCEERD VENSTER:

Nadat het vakje voor geavanceerd is aangevinkt, zal het venster dat hieronder is weergegeven verschijnen. Met dit venster kunt u meer inzicht krijgen in de resultaten van de ´rijm machine´ en deze resultaten zonodig wat bijstellen. Zie de volgende paragraaf voor de gebruikte terminologie.


TERMINOLOGIE VAN GERELATEERDE RIJMUITGANGEN:

STRIKTE RIJM: Hier wordt de bepaalde ´rijm uitgang´ getoond (als deze voorkomt in de database) alsmede de ´rijm uitgangen´ die identiek klinken.
Voorbeeld: als het woord oranje wordt ingevoerd, zal dit als resultaat de ´rijm uitgang´ -anje (franje, kastanje,...) opleveren. De ´rijm uitgang´ -agne (campagne, champagne, ...) klinkt echter hetzelfde en zal ook worden getoond
MINDERE RIJM Onder ´mindere´ rijm worden de ´rijm uitgangen´ verstaan die uit minder lettergrepen bestaan dan de voorkeursrijm. Deze kan men gebruiken als men wat minder ´streng´ is bij het rijmen.
Voorbeeld: het woord relatie zal resulteren in de ´rijm uitgang´ -atie (natie, frustratie,...). De ´lagere´ rijmuitgang is -ie (wie, drie, ...) en zal bij minder strikte rijm volstaan.
BIJNA RIJMEND Hier wordt de zogenaamde ´bastaard rijm´ getoond, dat wil zeggen de ´rijm uitgangen´ die ongeveer hetzelfde klinken, maar formeel niet correct zijn. Als men minder strikt is in haar of zijn rijm, kan dit in sommige gevallen resulteren in extra rijmwoorden.
Voorbeeld: het woord flair zal de ´rijm uitgang´ -air (air, fair,...) opleveren. Deze rijmuitgang klinkt nagenoeg (maar niet helemaal) hetzelfde als -er en is daarom ´verwant´.

 


KLANKEN:

De ´rijm machine´ hanteert de volgende substituties om woorden phonetisch te maken; houdt daar rekening mee als u zelf de ´rijm uitgang´ wilt invullen:

lettercombinatie fonetisch
ei, ij y
ou, au, auw, ouw ou
o, eau o
ph f
ch g
x ks
sch sg
   
d (aan eind van woord) t
i (aan eind van woord) ie

 


TIPS:


 

(voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mijn email adres vinden bij INFO.)